Olinder & Westerberg AB NYHETER/ÖVRIGT

Hjälpmedel för synskadade och rörelsehindrade

denna sida ändrades 2008-10-04

Startsida Produkter Prislista Nedladdning/Manualer

 

Hermes med litterär Braille

Den senaste modellen av Hermes  kan uppdateras med litterär Braille-funktioner. Växling mellan computer Braille och litterär Braille görs med en knapptryckning. Två nivåer av litterär Braille kan ställas in: partiell, med endast siffertecken, eller fullständig, som även omfattar  stor bokstav och bokstavsgrupp. Litterär Braille inställningen gäller för både punkttangentbordet och punktdisplayen. Litterär Braille fungerar i Windows® med JAWS®


Joysticksmus, utökad scrollfunktion

Scrollfunktionen finns som tillägg till Joysticksmusen. Tidigare har endast scrollning  i y-led (upp-och-ned) understötts. Scrollning i x-led (sidled) är numera också möjligt att få. Protokollet som reglerar denna form av scrollning är ej standardiserad. Olika tillverkare av standard möss har olika protokoll för scrollning i sidled.
Joysticksmusen från O&W kan efterlikna någon av följande möss: A4Tech eller Intellimouse. Vid beställning, ange vilken version som önskas. 


Joysticksmus, nya versioner

Bantade versioner av Joysticksmusen finns att få. Tidigare versioner har alla varit förberedda för båda seriell och PS/2 anslutning. Genom byte av den löstagbara kabeln, har en seriell mus omvandlats till en PS/2 mus.
 De bantade versionerna har endast möjlighet att köras som PS/2-mus och har endast ingång för extern PS/2 mus. Kabeln är fast. Se vidare Joysticksmus översikt 


Joysticksmus, ändrade ingångar 

På joysticksmusens baksida finns ingångar för anslutning av externa brytare. Denna ingång var tidigare en 15-polig DSUB ingång. I stället för denna ingång, levereras numera joysticksmusen med 5 st 3.5mm telejack ingångar. Förändringen gäller både den vanliga Joysticksmusen och Joysticksmusen med scroll-funktion. Se manual i Pddf-format . Manualen finns också att hämta på sidan Uppdatering/Nedladdning


 

MUSERSÄTTARE

Några  Kundanpassade musersättare finns som standardprodukter.

KNAPPMUS

JOYSTICKSMUS box


 

PUNKTDISPLAY

Punktdisplayen HERMES har fått ny design. Minskat yttermått. Cursor-routing tangenter har införts. Fungerar till Windows under JAWS®
ARGOS är versionen utan punkttangentbord.

HERMES

Punktdiplay Hermes

ARGOS

Punktdisplay Argos

 

MAXIMANUS

Tangentbordet MAXIMANUS finns också i en version med större tangenter. Tangenternas storlek är 27x27 mm. Yttermåtten, antal tangenter och centrumavståndet mellan tangenterna är samma som på MAXIMANUS 105.

 Klicka på bilden.


 

 JOYSTICKMUS

Joysticksmus pultlåda har som standard två stycken knappar för dubbelklick. Den ena dubbelklicken kan ersättas med någon annan funktion. För närvarande finns två funktioner:
- Vänster musknapp. Knappen fungerar exakt som vänster knapp på en vanlig mus.
- Scroll. När knappen aktiveras, varannan tryckning, fungerar joysticken som hjulet på en scrollmus.

Extern PS/2 och/eller seriell standardmus kan också anslutas. Därmed behövs ej längre någon Y-koppling för att flera användare skall kunna arbeta samtidigt.

För joysticksmus special gäller motsvarande.

Modeller levererade efter 2001-03-01 kan uppdateras med knappfunktionerna. Kontakta oss för att få mer information


Inom området dator och handikapp sker utveckling och tillverkning av hjälpmedel för personer med olika typer av handikapp.