Olinder & Westerberg AB  hjälpmedel för synskadade och rörelsehindrade
Startsida Produkter Prislista Nedladdning/Manualer Nyheter/Övrigt

denna sida ändrades 2008-10-03

ARGOS  40 teckens punktdisplay
 gå till föregående sida till föregående sida

 

Punktdisplay

ARGOS

ARGOS

Argos är en 40-teckens piezo-elektrisk display med cursor-routing tangenter. Displayen kopplas till datorns serieingång

 

Argos punktdisplay

Argos är vändbar. 

Argos använder programmet JAWS® för att läsa av bildskärmen. 

 


Till sidans början överst på sidan     Till föregående sida till föregående sida

Inom området dator och handikapp sker utveckling och tillverkning av hjälpmedel för personer med olika typer av handikapp.