Olinder & Westerberg AB  hjälpmedel för synskadade och rörelsehindrade
Startsida Produkter Prislista Nedladdning/Manualer Nyheter/Övrigt

denna sida ändrades 2011-03-29

JOYSTICKSMUS pultlåda
JOYSTICKSMUS-kombi pultlåda
  till föregående sida

JOYSTICKSMUS Musersättare

Till många program krävs en mus. Åtskilliga användare har svårt att hantera en normal mus. Joysticksmusen ersätter den normala musen, men ställer motoriskt mindre krav på användaren.

Se även JOYSTICKSMUS special


JOYSTICKSMUS pultlåda

Joysticksmusen är på ovansidan försedd med en joystick och 5 knappar.
Joysticken används för att utföra musförflyttningar. Muspekaren rör sig i samma riktning som joysticken förs, och mushastighet är proportionell mot joystickens utslag. Ju större utslag, desto snabbare rör sig muspekaren. Maxhastigheten vid fullt utslag ställs in med en ratt på joysticksmusens baksida.

De 5 knapparna på joysticksmusen används för att utföra samma typ av tryckningar som görs på en vanlig mus.

En standard joysticksmus har följande knappfunktioner : "Enkel klick", "Klick håll", "Höger musknappstryckning" och "Dubbel klick".

 

Det finns möjlighet att ersätta den ena dubbelklicks-knappen med en scroll-knapp. Med denna knapp aktiverad, fungerar joysticken som hjulet på en scrollmus.

 

Joysticksmusen passar till PC-datorer och ansluts till datorns musport eller USB-ingång.

Joysticksmusen är även försedd med ingångar för anslutning av externa brytare. De 5 knapparna på joysticksmusen kan således ersättas av godtyckliga  manöverorgan

 

Joysticksmus pult

Joystickmusen finns i ett flertal olika modeller. Joystick, datoranslutning och funktion kan väljas.
Se  lista med artikelnummer

Nedladdning av manual på Joysticksmus i pdf-format

 


 

överst på sidan     till föregående sida

Inom området dator och handikapp sker utveckling och tillverkning av hjälpmedel för personer med olika typer av handikapp.