Olinder & Westerberg AB  hjälpmedel för synskadade och rörelsehindrade
Startsida Produkter Prislista Nedladdning/Manualer Nyheter/Övrigt

denna sida ändrades 2008-10-04

HERMES  40 teckens punktdisplay med punkttangentbord
 Gå till föregående sida till föregående sida

 

Punktdisplay med punkttangentbord

HERMES

Hermes punktdisplay

 

HERMES kopplas till datorns tangentbordsingång och serieingång. Det normala tangentbordet kan samtidigt vara anslutet.

På punkttangentbordet finns 8 snedställda brailletangenter och en mellanslagstangent. Dessa tangenter kan ersätta hela det normala tangentbordet. Till vissa speciella datorfunktioner, såsom F1-F12, Ins, Home, piltangenterna mm, är det enklare med enskilda tangenter. Därför finns på brailletangentbordet även 30 tangenter för dessa funktioner.

Displayen är en 40-teckens piezo-elektrisk display med cursor-routing tangenter. HERMES är vändbar. Det vända läget används vid läsning av längre texter, då det i detta läge ger brukaren ett rejält stöd för handen. 

Hermes använder programmet JAWS®  för att läsa av bildskärmen. De 16 sidotangenterna på HERMES fungerar som funktionstangenter till JAWS.

Till sidans början överst på sidan     Gå till föregående sida till föregående sida

Inom området dator och handikapp sker utveckling och tillverkning av hjälpmedel för personer med olika typer av handikapp.