Olinder & Westerberg AB  hjälpmedel för synskadade och rörelsehindrade
Startsida Produkter Prislista Nedladdning/Manualer Nyheter/Övrigt

denna sida ändrades 2008-10-04

  till föregående sida

 

JOYSTICKSMUS SPECIAL
Joysticksmus special, elektroniklåda

Joysticksmus special har samma funktioner som den vanliga joysticksmusen, Joysticksmus pult.  men kan ibland vara lättare att placera på ett för användaren mer ergonomiskt sätt.

Joysticksmus special består av två fristående enheter: en elektronikenhet och en analog joystick.
Till elektronikenheten kan även andra typer av joystickar anslutas, t.ex munjoystick.
För anslutning av manöverorgan finns på elektronikenheten 5 st 3.5 mm telejack. De används för att utföra samma typ av tryckningar som görs på en vanlig mus: dubbelklick, enkelklick, vänster musknapp och höger musknapp.

Joysticksmusen passar till PC-datorer och ansluts till datorns musport eller USB-ingång.

Extern PS/2 standardmus kan anslutas till joysticksmusen.

Joystickar till joysticksmus special

Exempel på joystickar

Joysticksmus special finns i ett flertal olika modeller. Joystick och funktion kan väljas.
Se  lista med artikelnummer

Nedladdning av manual på Joysticksmus special
För måttupgift på joysticken Klicka här

överst på sidan     till föregående sida

Inom området dator och handikapp sker utveckling och tillverkning av hjälpmedel för personer med olika typer av handikapp.