Olinder & Westerberg AB  hjälpmedel för synskadade och rörelsehindrade
Startsida Produkter Prislista Nedladdning/Manualer Nyheter/Övrigt

denna sida ändrades 2008-10-03

THOT  Skannade tangentbord
  till föregående sida

Skannande tangentbord

THOT och Stor-THOT

THOT är en tangentbordsersättning, som kopplas till tangentbordsingången på en IBM-kompatibel dator.
THOT har en bokstavstavla med 100 rutor. Varje ruta kan innehålla tecken, ord eller meningar i två nivåer.

Teckentavlan avsöks genom att rutorna tänds upp i tur och ordning. För att kunna söka sig fram till rätt tecken på bokstavstavlan behövs ett styrorgan, t.ex. mus, joystick, sug- och blåskontakter eller huvudkontakter.
Vid avsökning hörs ett klickljud. Repetition, tillslagsfördröjning, avsökningshastighet och ljudstyrka kan varieras med rattar på baksidan av THOT.
Varje ruta kan innehålla 78 tecken per nivå och totalt 1800 tecken. Inlagt ordförråd är ej fast, utan kan ändras av användaren. Teckentavlorna kan flyttas mellan datorns hårddisk och THOT. Flera olika tavlor kan finnas på disken.

Avsökningsområdet kan begränsas från 2 - 100 rutor. Överlägg kan egentillverkas och bestå av tecken, bilder eller andra symboler. Möjliga rutstorlekar är 1x1, 2x2 och 3x3. 
Styrmetoder: 1-funktion, 2-funktion (sug-och-blås), 3-funktion, 5-funktion (joystick), mus (rullboll, huvudmus).

THOT kan även fungera som en Microsoft mus. Med ett enkelt styrorgan, t.ex. sug-och blås, kan användaren nå alla tangentbordets tecken och få fram musens samtliga funktioner.
Normalt tangentbord och seriell mus kan anslutas och användas samtidigt.

Varianter på THOT:
- Förstorad THOT med större tecken på bokstavstavlan.
- Liggande THOT
- Talstöd vid avsökning av rutorna.
- Uppdelning i två avsökningsområden

Exempel på THOT tavlor

överst på sidan     till föregående sida

Inom området dator och handikapp sker utveckling och tillverkning av hjälpmedel för personer med olika typer av handikapp.