Olinder & Westerberg AB  hjälpmedel för synskadade och rörelsehindrade
Startsida Produkter Prislista Nedladdning/Manualer Nyheter/Övrigt

denna sida ändrades 2008-10-03

LÄTTLÅDA 
  till föregående sida

LÄTTLÅDA

Kontakter ersätter tangentbordstangenter och musfunktioner

Lättlådan är en enhet, som kopplas in mellan datorn och det ordinarie tangentbordet. Med en specialkabel, kan dessutom Lättlådan kopplas till datorns serieingång.

Till Lättlådan kan 1-8 stycken en-funktions manöverkontakter anslutas och programmeras att fungera som tangentbords- eller mustangenter. Användaren kan programmera in enstaka tecken, fraser, mustangenttryckningar eller musförflyttning på dessa kontakter.

Inprogrammerade funktioner kan flyttas mellan datorns hårddisk och Lättlådan. Olika uppsättningar av funktioner kan finnas lagrade på hårddisken.

Inga extra program krävs för att Lättlådan ska fungera. Därmed sker ej heller den typ av problem, som kan uppkomma när specialprogram används.
Många program med pedagogisk inriktning använder ett fåtal tangenter och blir med Lättlådan mer åtkomliga för rörelsehindrade.

Lättlådan passar till IBM-kompatibla datorer.

överst på sidan     till föregående sida

Inom området dator och handikapp sker utveckling och tillverkning av hjälpmedel för personer med olika typer av handikapp.