Välkommen till

Olinder & Westerberg AB

Välkommen till Olinder & Westerberg AB

Hjälpmedel för synskadade

och rörelsehindrade

ENGELSKA

Adress Östgötavägen 8 Telefon 046-124300 E-post Mail till O&W
222 25 Lund Mobil 0708-805129 Sven Olinder
  070-3278927 Wiveka Westerberg
Produkter Prislista Nedladdning/Manualer Nyheter/Övrigt

 

Inom området dator och handikapp sker utveckling och tillverkning av hjälpmedel för personer med olika typer av handikapp.